Lista postępowań PZP

Pozycje 1-24 z 24  pokazuj  pozycji

WZPiFZ.271.10.2022.TW Dostawa i montaż elementów małej architektury do Parku Kaszubskiego w Wejherowie w ramach zadania „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-12 2022-07-29 11:00 --
WZPiFZ.271.8.2022.KK Udrożnienie i oczyszczenie kanalizacji deszczowej z inspekcją telewizyjną zlewni R6 na terenie Miasta Wejherowa wraz z opcją Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-04 2022-07-22 11:00 --
WZPiFZ.271.4.2022.KK Dostawa szafek basenowych w ramach zadania: „Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych – Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”” Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-03-16 2022-04-19 11:00 --
WZPiFZ.271.5.2022.KK Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania: pn. „Budowa ul. Karnowskiego i przebudowa ul. Budowlanych w Wejherowie – powiązanie nowobudowanej Trasy Kaszubskiej z miejscowościami nadmorskimi." Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-10 2022-03-18 11:00 --
WZPiFZ.271.6.2022.BJ Budowa ul. Staromłyńskiej w Wejherowie – Etap 1 Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-07 2022-03-22 11:00 --
WZPiFZ.271.2.2022.AO Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań, z podziałem na części. Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-17 2022-03-04 11:00 --
WZPiFZ.271.3.2022.BJ Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Strzelecką a ul. Kalwaryjską w Wejherowie w ramach zadania „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-02-15 2022-03-02 11:00 --
WZPiFZ.271.1.2022.BJ Budowa ul. Staromłyńskiej w Wejherowie – Etap 1 Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-02-14 2022-03-01 11:00 --
WZPiFZ.271.17.2021.BJ Budowa ul. Karnowskiego i przebudowa ul. Budowlanych w Wejherowie - powiązanie nowobudowanej Trasy Kaszubskiej z miejscowościami nadmorskimi Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-12-30 2022-02-16 11:00 --
WZPiFZ.271.14.2021.BJ Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Strzelecką a ul. Kalwaryjską w Wejherowie w ramach zadania „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-12-29 2022-01-19 11:00 --
WZPiFZ.271.12.2021.BJ Budowa ul. Św. Anny w Wejherowie w ramach zadania „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” z opcją Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-12-01 2022-01-03 11:00 --
WZPiFZ.271.13.2021.TW Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego miasta Wejherowa w 2022 r. Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-29 2021-12-07 11:00 --
WZPiFZ.271.10.2021.AO Budowa ul. Parkowej i ul. Zamkowej wraz z zagospodarowaniem działki nr 7/2 i 8 obr. 17 w Wejherowie wraz z robotami towarzyszącymi Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-28 2021-12-03 11:00 --
WZPiFZ.271.9.2021.BJ Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Wejherowa Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-10 2021-09-20 11:00 --
WZPiFZ.271.8.2021.BJ Rozbiórka obecnego i budowa nowego ogrodzenia przy budynku Ratusza Miejskiego w Wejherowie Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-06 2021-09-21 11:00 --
WZPiFZ.271.3.2021.AO Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja energetyczna obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Wejherowie” z opcją Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-01 2021-07-12 12:00 --
WZPiFZ.271.5.2021.BJ Budowa boiska do piłki nożnej przy Osiedlu Dzięcielskiego w Wejherowie – Etap I Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-05-28 2021-06-14 11:00 --
WZPiFZ.271.1.2021.BJ Budowa boiska do piłki nożnej przy Osiedlu Dzięcielskiego w Wejherowie – Etap I Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-04-30 2021-05-20 10:00 --
ZZP.271.27.2020.BJ Pełnienie nadzoru inwestorskiego z podziałem na trzy części Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-23 2020-11-27 09:00 --
ZZP.271.25.2020.BJ Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania pod nazwą „Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych – Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody” w Wejherowie z opcją” z opcją Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-02 2020-11-09 10:00 --
ZZP.271.20.2020.BJ Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania pod nazwą „Budowa ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie” Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-28 2020-08-28 09:00 --
ZZP.271.10.2020.BJ Część 1 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa połączenia drogowego łączącego ulicę Sucharskiego z ul. Strzelecką w Wejherowie” Część 2 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Kopernika w Wejherowie” Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-05-20 2020-07-07 09:00 --
ZZP.271.13.2020.BJ Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych – Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody” w Wejherowie z opcją Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-05-20 2020-08-03 13:00 --
ZZP.271.20.2019.AO Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 6 500 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2019 roku. Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-05-24 2019-07-19 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa