Zakończone postępowania

Pozycje 1-1 z 1  pokazuj  pozycji

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 6 500 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2019 roku. ZZP.271.20.2019.AO Postępowanie PZP Części: 1 2019-08-20 12:30

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa