wolna ręka / zapytanie o cenę / negocjacje bez ogłoszenia

Pozycje 1-10 z 10  pokazuj  pozycji

WZPiFZ.271.7.2022.BJ Budowa ul. Staromłyńskiej w Wejherowie – Etap 1 Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-04-04 -- --
WZPiFZ.271.15.2021.AO Dostawa energii cieplnej na potrzeby obiektów Urzędu Miejskiego w Wejherowie w 2022 r. Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2021-12-14 -- --
WZPiFZ.271.6.2021.AO Wykonanie nawierzchni zielonej i utwardzonej na terenie Szkoły Podstawowej 11 w Wejherowie - boisko „Jedenastka” Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2021-07-06 -- --
WZPiFZ.271.2.2021.BJ Świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie Gminy Miasta Wejherowa Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-05-19 -- --
ZZP.271.38.2020.BJ Świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie Gminy Miasta Wejherowa w 2021 r. Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2020-12-03 -- --
ZZP.271.15.2020.BJ Świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie Gminy Miasta Wejherowa w II połowie 2020 r. Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2020-06-17 -- --
ZZP.271.24.2019.BJ Usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Wejherowa z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2019-12-13 -- --
ZZP.271.32.2019.BJ Usługa dystrybucji energii elektrycznej Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2019-11-22 -- --
ZZP.271.28.2019.BJ Świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie Gminy Miasta Wejherowa w 2020 r. Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2019-11-22 -- --
ZZP.271.10.2019.BJ Świadczenie usługi z zakresu bieżącego utrzymywania dróg gminnych, montażu i demontażu flag z okazji uroczystości miejskich i państwowych oraz utrzymania i pielęgnacji zieleni w latach 2019-2022 Gmina Miasta Wejherowa Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2019-03-14 -- --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa